לקט פתגמים וילקוט מאמרים

משה חלמיש

48.00100.00

בן ל"ב פרקים הוא הספר. חלקו הראשון, המקיף בערך שביעית ממנו, הוא אוסף של (קרוב לשש מאות) פתגמים וניבי לשון שנִ קרו בדרך לימודי בספרות המחשבה היהודית ובאחיותיה (למעטַ ספרות חז"ל). למקצתם צורףֹ דיון קצר במקבילות. חלקו השני הוא מבחר ממאמרים שפורסמו במרוצת כיובל שנים, שלא נס ליחם. מרכזם בשדה הקבלה, וברקע עולם הרוח היהודי. השיתוף זורק אור על אורח החײם היהודי, בעיקר בעת החדשה. במאמרים אלה נערכו עתה מקצת שינױים והוספות, ױש מהם שעובדו מחדש וקיבלו 'פנים חדשות'. ילקוט זה מחולק לשערים: נושאים מן הפולחן הדתי, ערכים הגותײם, ענײני ארץ־ישראל, אישים ושיטות. מקצת המאמרים עדײן לא ראו אור הדפוס (הגם שכבר נמסרו לבימות שונות). רצױ אפוא לעײן במאמרים הנדפסים בילקוט זה, בחינת לישנא בתרא.

*

המחבר, משה חלמיש, הוא פרופסור אמריטוס במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר־אילן. בוגר ישיבה, ואת שלושת התארים האקדמײם עשה באוניברסיטה העברית בירושלים כתלמידם של גרשם שלום ױשעיה תשבי. פִרסם ספרים ומחקרים רבים בתחומי: קבלה, חסידות, קבלה בארצות המזרח, ובעיקר באשר לאינטראקציה בין הקבלה לבין עולם התפילה, ההלכה והמנהג, כדי להכיר מקרוב את עולם התרבות ואורח החײם היהודײם ומקורות יניקתם. כחלק מפעילות מדעית זו גם ההדיר כתבי־יד של חיבורים קבלײם מן הפזורה היהודית. למעלה משלושה עשורים ערך את 'דעת', כתב־עת לפילוסופיה יהודית ולקבלה. החזיק בקתדרה לחקר הקבלה ע"ש הרב ד"ר שפרן עד פרישתו לגמלאות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן