הרב כלפון משה הכהן וחכמי תוניסיה בעת החדשה/ עיונים ביצירתם, פועלם והשפעתם

בעריכת צבי זוהר ורונאל עטיה

48.00100.00

המאמרים שבקובץ זה פורצים נתיבים חדשים ומקוריים בחקר עולמה של יהדות תוניסיה, תוך התמקדות ביצירתם, פועלם והשפעתם של חכמי תוניסיה בעת החדשה. טווח השנים שבהם עוסקים המאמרים שבקובץ תחילתו במאה השמונה־עשרה וסופו במדינת ישראל בת זמננו. אולם מרבית המאמרים עוסקים בעשורים שבין שלהי המאה התשע־עשרה לאמצע המאה העשרים. בשנים אלו ניכרו שינויים משמעותיים באופי החיים המסורתיים של יהודי תוניסיה.

בעת החדשה חיו בתוניסיה ובאי ג'רבא שתחת שלטונה תלמידי חכמים מן השורה הראשונה, שיצרו ופעלו במגוון תחומי יצירה יהודיים. הרב כלפון משה הכהן (1950-1874), גדול חכמי ג'רבא במאה העשרים, היה בימי חייו ואף לאחר פטירתו בעל השפעה רבה בעולם התורני החינוכי והתרבותי של קהילות יהודי תוניסיה, הן בארץ המוצא והן בקרב יוצאי תוניסיה וצאצאיהם החיים בישראל ובתפוצות. קובץ זה מוקדש לעיונים חדשים ביצירתו, וכן ביצירתם של חכמים תוניסאים נוספים בני התקופה.

*

צבי זוהר הוא פרופסור אמריטוס ונאמן הקתדרא ע"ש צ'נסי סטילמן ליצירה ההלכתית והערכית של חכמי ישראל בארצות האסלאם באוניברסיטת בר אילן, שם לימד בפקולטה למשפטים ובמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו. כמו כן, הוא מוותיקי החוקרים ועמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. תחומי המחקר שלו כוללים את חקר תולדותיה והתפתחותה של ההלכה מראשיתה ועד להווה, תוך התעניינות מיוחדת ביצירתם של חכמי ישראל שחיו ופעלו במזרח התיכון ובצפון אפריקה במאתיים השנים האחרונות.

רונאל עטיה הוא ד"ר המכהן כסגן רקטור ומרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל במכללת אורות ישראל. ד"ר עטיה חוקר את תולדות יהודי תוניסיה ולוב החל משלהי המאה התשע עשרה ומתמקד בניתוח התמורות החינוכיות, התרבותיות והדתיות שהתרחשו בקהילות אילו. לאחרונה התפרסם ספרו: "הגדיים יהיו תיישים" — שבו עסק במנהיגותו החינוכית של הרב כלפון משה הכהן מג'רבה, זאת בנוסף למאמרים רבים שבהם עסק בתיאור ההתרחשויות בקהילות היהודיות בתוניסיה ולוב.

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן