אלגדס: מחוז, כפר, משפחה ואיש בתימן

אפרים יעקב

33.0070.00

אלְגַּדֵּס, מחוז, כפר משפחה ואיש בתימן מאת ד"ר אפרים יעקב מנוחת כבוד (נפטר 2015) הינו פרק בהיסטוריה של דרום תימן. זהו נדבך נוסף חשוב ומרכזי בבניית מסד נתונים לחקר יהדות דרום תימן המבוסס כולו על עבודת שדה, היסטוריה שבעל פה, והוא אינו נשען על חומר כתוב כלשהו. ספר ייחודי זה, פרי עמל רב של איסוף וליקוט, הוא מסמך נדיר לקורותיה של משפחה כפרית אמידה ובעלת השפעה מן הכפר אלגדס – מכפריה הּחשובים של דרום תימן.

ד"ר אפרים (אפי) יעקב הוא מחשובי חוקרי תימן בדורנו. כל מעייניו נתונים היו להכרת מורשתה התרבותית של יהדות תימן, לשימורה ולהנחלתה. חיבה יתרה שמורה הייתה בלבו להתעמקות במורשתם של יהודי דרום הארץ על מחוזותיה השונים, שהיקר ביניהם בעיניו היה חוגריה, מקום הולדתם של אבותיו ואבות אבותיו. בין מחקריו ניתן למנות את החיבורים הבאים: מעיל קטֹן: פירוש לספר מעיל שמואל לרבי שמואל דוד אוטולינגי' מאת מרי יחיא צאלח (תשנ"ב, 1992); תימנה: מבוא לארץ אלחוּגַרִיַּה' למרי יוסף רצ'א (תשנ"ה, 1995); אלוה מתימן יבוא: פרקים בתולדות הקבלה בתימן (תשע"ו, 2016). יהי זכרו ברוך. 

 

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן