סדרת השבתאות

יעקב ברנאי

פרופ' יעקב ברנאי הוא פרופסור אמריטוס בחוגים לתולדות עם ישראל ולימודי ארץ- ישראל, אוניברסיטת חיפה. מומחה בעל שם בין־לאומי לתולדות היהודים בארץ ישראל, בתורכיה ובארצות הבלקן באימפריה העות'מאנית; להיסטוריה חברתית של השבתאות; להיסטוריוגרפיה יהודית מודרנית.

את עבודת התיזה כתב על העדה המערבית בירושלים במאה ה-י"ט. ואילו את עבודת הדוקטורט כתב על היישוב היהודי בארץ ישראל בין השנים ת"ק-תקל"ז (1740-1777) וקשריו עם התפוצות. בין הספרים שכתב יש למנות את איגרות חסידים מארץ ישראל,  יד בן צבי, ירושלים תש"ם; יהודי ארץ ישראל במאה הי"ח בחסות  "פקידי ארץ ישראל בקושטא", יד בן צבי, ירושלים תשמ"ב; יהודי האימפריה העות'מאנית, בתוך: שמואל אטינגר (עורך), א-ג, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשמ"א- תשמ"ו; יהודי איזמיר במאה הי"ט (עם חיים גרבר), מכון משגב ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשמ"ה; היסטוריוגרפיה ולאומיות, הוצאת מאגנס, ירושלים תשנ"ה; שבתאות- היבטים חברתיים, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשנ"א; שמואל אטינגר- היסטוריון, מורה ואיש ציבור, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשע"ב; המראה של אירופה- פרקים בתולדות הקהילה היהודית באיזמיר במאות ה-17-18, כרמל, ירושלים תשע"ה. מהדיר, שתי יצירות על אודות שבתי צבי- מחזה מאת משה ליבר ותסריט מאת שמשון יעקב קרויטנר, כרמל 2017.

יהודה ליבס

פרופ' יהודה ליבס (נולד ב-1947) הוא חוקר מחשבת ישראל ומחבר פורה בנושא חקר הקבלה והמיסטיקה היהודית. חתן פרס א.מ.ת לחקר ההגות היהודית וחתן פרס ישראל לחקר מחשבת ישראל.  על מחקריו זכה בפרס ביאליק ובפרס שלום.

משנת 2004 ליבס מכהן בקתדרה לקבלה ע"ש גרשם שלום. במחקריו עוסק ליבס במיתוס היהודי משורשיו המקראיים דרך גלגוליו ביהדות ההלניסטית, בספר יצירה, בספרות התלמודית ובקבלה מראשיתה ועד התקופה המודרנית. מחקרים רבים הקדיש לספר הזוהר, לקבלת האר"י, לשבתאות, לחסידות ברסלב, לתלמידי הגר"א ועוד. במחקרים אלה ביקש, לעיתים קרובות, את יסוד התודעה העצמית של המחבר המוחבא בתורתו ואת היסוד המשיחי.

נוסף על אלה חקר את הזיקות הסבוכות שבין דת ישראל לדתות אחרות – הדת היוונית ("הפגאנית"), הנצרות והאסלאם. כמו כן עסק בחקר השירה הדתית היהודית ובחקר תורת היצירה הספרותית, המתבססת על המיתוס הדתי. עם עבודתו המדעית עסק בתרגום לעברית – בצירוף מבואות – של שירה דתית יוונית, לטינית וערבית. לעיתים הביע בכתב את דעתו על ענייני השעה והתרבות.

יעקב ברנאי

שבתאות: היבטים היסטוריוגרפיים כולל קובץ מחקרים חשוב של ההיסטוריון פרופ' יעקב ברנאי שצירם העיקרי הוא ההיסטוריוגרפיה על השבתאות. נוספו לו מאמרים על ההיסטוריה החברתית של השבתאות, הרצאות בלתי ידועות של גרשם שלום ונספח ספרותי של המחבר על שבתי צבי. אחת המסקנות המרכזיות העולות מתוך ספר זה, היא שמאז הופעתו של שבתי צבי והמרתו במחצית המאה השבע עשרה ועד לימינו, אין כמעט קהילה יהודית, זרם רעיוני או פוליטי יהודי וישראלי, יוצרים בכל התחומים, בתרבות היהודית והישראלית ובמדינות ובשפות רבות: הוגי דעות, סופרים, משוררים, מחזאים, ציירים, פסלים, מנהיגים מדיניים כולל נשיאי מדינת ישראל, התקשורת הישראלית ובמחקר ההיסטורי שהשבתאות לא השאירה עליהם חותם.  

סהדותא דמהימנותא

עורך: אבי אלקיים

סהדותא דמהימנותא הוא ספר חזיונות מן היפים ביותר שהתחברו בידי המאמינים השבתאיים. חיברו חכם שלמה לאנייאדו (נפטר 1714), רבה הראשי של קהילת אר"ץ – ארם צובא, היא העיר חלבּ אשר בסוריה, בין השנים 1700-1650. דיין ופוסק גדול היה שרק מעט מתשובותיו שרדו. עם בואו של שבתי צבי לקהילת אר"ץ בח' באב תכ"ה (20.07.1665) דבק בו חכם לאנייאדו והאמין במשיחיותו כל ימי חייו. את חזיונותיו המשיחיים השבתאיים המרהיבים יקרי הערך והאמונה תיעד לרבים. השמים נפתחו לחכם לאנייאדו ויחל לראות מראות אלוהים. הרוחות נשׂאוהו אל מלכות השמים וירא חזיונות על הקב"ה, כיסא הכבוד, שבתי צבי, האבות הקדושים, משה רבינו וארבע ועשרים אלף מלאכי עליון. ציור מסעותיו של שבתי צבי רכוב על אריה בשמי מרומים, יורד לירושלים של מטה, יושב על כיסא הכבוד בבית המקדש, ומפרש את סודה המשיחי של התורה לכל באי העולם הוא מן היפים בתיאורי המשיח בספרי הדמיונות של היהודים. פרופ' אבי אלקיים ההדיר מחדש את החיבור על פי כתבי יד והוסיף מבואות וביאורים המציעים כיוונים חדשים להבנת חיבור יקר ערך זה. 

לצבי ולגאון: משבתי צבי אל הגאון מװילנא, כולל קובץ מחקרים ײחודי בסוגו וחדשני פרי יצירתו של פרופ' יהודה ליבס, גדול חוקרי המשיחיות השבתאית בדורנו. חטיבת המאמרים המרכזית בספר שלפנינו ענײנה בזיקה העמוקה שבין הגאון ר' אליהו מװילנא וחוגו לבין העולם השבתאי, זיקה שקודם לכן לא עלתה על דעת החוקרים.

אלכסנדר ון דר הוון

שרה האשכנזיה מלכת השבתאים הוא מחקר יוצא דופן המביא את סיפורה המרתק  של שרה האשכנזיה, מלכתו של המשיח שבתי צבי, ושופך אור על תפקידה בתנועה השבתאית. המחקר מתאר כיצד, בשנים שלפני נישואיה לשבתי צבי, רכשה שרה לא רק מוניטין של פריצות אלא גם כישרון ניכר לשכנע אחרים בכישוריה הדתיים, ובכלל זה טענתה כי היא עתידה להינשא למלך המשיח. בחצר המשיחית של שבתי צבי נקלעה שרה למאבקי כוחות עם נביא התנועה הסגפן נתן העזתי וסירבה להסכין עם התפקיד הכנוע שביקשו לייחס לה, רעיה המשמשת כמטאפורה של השכינה לפי תורת הסוד הקבלית. במקום זאת, ובשידוד מערכות רוחני דרמטי שיהדהד כעבור מאות שנים בהגותם של כותבים, כגון דייוויד יום, לודוויג פויירבך וזיגמונד פרויד, מילאה שרה – כך טוען מחקר מרתק זה – תפקיד מכונן באופייה החתרני, האל-מטאפורי, של התנועה השבתאית המאוחרת. 

 

עומד לראות אור:

אבי אלקיים ושלמה אביו, שירות ותשבחות של השבתאים