הסדרה לפסיכולוגיה ודת

ד"ר דפנא לוין

ד"ר  דפנא לוין היא עמיתת מחקר בכירה במרכז מוסיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר אילן. תחומי מחקרה הראשיים מתמקדים  בקבלה בימי הביניים  ובראשית העת החדשה :   בחקר תורות הגלגול, תורות הנפש, תורות הקארמה ותורות תיקון הנפש, ובחקר יחסי הגומלין בין תורות אלו בקבלה ובין  מקבילותיהן  בדיסציפלינה  הטראנספרסונלית  המתייחדת ברגרסיה לגלגולים קודמים. עוסקת  היום  בחקר הפירוש האזוטרי  לשיר השירים לר'  יוחנן אלימנו מן המאה הט"ז ברנסנס האיטלקי.  לוין עוסקת אף בפרקסיס של הדיסציפלינה הטראנספרסונלית המתייחדת ברגרסיה לגלגולים קודמים, לעוברות, ללידה ועוד במטרה להתחקות אחר המקור למצוקותיו של אדם בחייו היום, לשחררם  ולהשיב לו את זכות הבחירה. הקימה את הוצאת אדרא יחד עם פרופ" אבי אלקיים במטרה להנגיש לצבור המשכיל ידע אזוטרי רחב מתחומי מחקר מגוונים.  עורכת את הכנס השנתי ליהדות, רוחניות ומיתוס יחד עם פרופ' אבי אלקיים המתקיים מדי פברואר במרכז הכנסים ע"ש אדנאור במשכנות שאננים ירושלים.  

ד"ר חנוך בן פזי

ד"ר חנוך בן פזי, מרצה בכיר במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן.מחקריו מוקדשים למחשבה יהודית בעת החדשה ולפילוסופיה בת זמננו. ספריו: הפרשנות כמעשה מוסרי, תל אביב: רסלינג (הסדרה לפילוסופיה), 2012. עמנואל לוינס: האמנה החינוכית – אחריות, תקווה וברית, תל אביב – בני ברק: הקיבוץ המאוחד והוצאת מופ"ת

ז'אן-ז'רר בורשטיין

החיבור שלפנינו הוא הצעה לקריאה פסיכואנליטית לאקאניאנית בפרשות השבוע. זהו פרויקט תובעני ומתמשך של הפילוסוף והפסיכואנליטיקאי החשוב ז'אן-ז'ראר בורשטיין, שבו הקריאה בפרשות השבוע מאפשרת, בעיניים מודרניות עכשוויות ומדעיות, לבחון מחדש יסודות של התרבות המערבית ורעיונות הומניסטיים שמתעוררים מתוך השיח המקראי.