הסדרה לקבלה ולחסידות

משה חלמיש

פרופ' משה חלמיש שימש כראש המחלקה לפילוסופיה אוניברסיטת בר-אילן ועורך ראשי של 'דעת' – כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן. 
מחקריו האקדמיים עסקו בעיקר בשני נושאים שכמעט לא נדונו בספרות המחקר. הנושא הראשון עסק בקבלה בארצות המזרח, שבמסגרתו גם ההדיר חיבורים שונים מתוך כתבי-יד מתימן ומצפון אפריקה. הנושא השני, שהפך לעיקר הפעילות, הוא האינטראקציה בין עולם התפילה, ההלכה והמנהג, מצד אחד, לבין עולם הקבלה, מצד שני. בכך תרם גם לראייה נכונה יותר של פני התרבות היהודית בעת החדשה. חיבוריו של פרופ' חלמיש בתחום זה הם: הקבלה בתפילה, בהלכה ובמנהג (תש"ס. מהדורה שלישית בשנת תשע"א. 686 עמ'); הנהגות קבליות בשבת (תשס"ו. 556 עמ'); חקרי קבלה ותפילה (תשע"ב. 458 עמ'); הריטואל הקבלי – שילוב של הגות ומעש (תשע"ז. 392 עמ'). לצד אלה נתפרסמו מאמרים נוספים בתחום. מבין חיבוריו האחרים המתפרסים על פני כמה נושאים נמנה את: קטלוג של כתבי-היד הקבליים בספריית להמן בניו-יורק, אהל חיים (תשמ"ח. 352 עמ'); מבוא לקבלה (תשנ"ב/1991. 308 עמ'). הופיע בתרגום לאנגלית ב- 1998. 390 עמ'. פרופ' שרל מופסיק החל לתרגמו לצרפתית, אך נקטף בחתף; פירוש לספר התניא, נתיב לתניא (תשמ"ח. 336 עמ'. מהדורה שנייה בתשס"ה). כן ערך, והשתתף בעריכה של, חיבורים מדעיים רבים.

חביבה פדיה

פרופ' חביבה פדיה היא הוגת דעות, חוקרת יהדות, מיסטיקה, קבלה וחסידות, עוסקת בכתיבה מסאית של ביקורת ותרבות, יוצרת בתחום התיאטרון והמוזיקה ומשוררת. פרופ' מן המניין במחלקה להיסטוריה של עם ישראל יו"ר מרכז אליישר לחקר יהדות ספרד והמזרח ומופקדת קרן מתנאל באוניברסיטת בן גוריון.

פדיה היתה מעורבת במהפכת הפיוט וחלוצה בתחום זה מ-2003; בפעילות התרבותית, במוזיקה ובפיוט, היוותה מחלוצי ההפגשה של הפיוט עם המרחב הישראלי. הקימה את אנסמבל היונה למוזיקה מן המזרח והפיקה ספרי דיסקים. הקימה את התנועה הרוחנית לשלום ופרויקטים של מוזיקה ליד הגבול.

חביבה פדיה חברה בכמה ועדות בינלאומיות להבנה בין דתית ובכמה מיזמים וועדות בישראל כמו כן חברת המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

כמעשה הספיר/ הסיפור החסידי והמעשה החינוכי

רעות ברוש

חבל מתוח מעל נהר גועש, טווס ולו כנפיים מופלאות, זפת על גלגלי עגלה וכפרי המגיע לראשונה בחייו לארמון המלך – אלה הם מקצת המופעים הנגלים בסיפורים החסידיים הנידונים בספר כמעשה הספיר ומשרטטים את דמות דיוקנו של הסיפור החסידי כמעשה חינוכי.

באילו דרכים פועלים הסיפורים על שומעיהם? מה הופך אותם למחוללי שינוי בנפשותיהם? איך נולד סיפור מתוך הרגע החי? מה תפקידו של הדיבור הסיפורי במרקם היחסים בין מורה לתלמידיו? כיצד משפיעה המשמעות הרוחנית והתיאולוגית שיוחסה לסיפורים בחסידות על פעולתם החינוכית?

הספר כמעשה הספיר מציע עיון ספרותי והגותי בסיפורי החסידים והוא מתבונן בסיפור כאירוע חינוכי המתחולל במרחב שבין הרבי וחסידיו.
ההתבוננות רבת האנפין בסיפורים, לצד עיון מעמיק בספרות המחקר ובפילוסופיה של החינוך, מציירת את הסיפור החסידי כהתרחשות פרפורמטיבית שלה רבדים נוספים מעבר למילים. היא מעמידה את הסיפור החסידי כמעשה יצירתי ודיאלוגי היוצר התקשרות, תובע כֵּנות, מעורר ומאיר. 

הפשוט / סיפורים חסידיים באספקלריה צופית

אורי מור מלאך

ספר זה מציע לקורא אסופה שובת לב של סיפורים מתוך חטיבת הסיפור החסידי, הידועה בכינוי: 'סיפורי האיש הפשוט' החסידיים או 'סיפורי התמים'. לצד אסופת הסיפורים, מובא ניתוח ספרותי של מספר סיפורים נבחרים מתוך חטיבת סיפורים זו. בניתוח הסיפורים מבקש המחבר לחשוף בפני הקורא היבטים סמויים מן העין, המצויים בכוח בסיפורים, בתקווה לתרום להנאה ולהעמקה שבקריאתם. 

תשומת לב מיוחדת תינתן לבחינת הסיפור החסידי באספקלריה של העולם הצוּפי. השוואה זו, תשאף מחד גיסא להעמיק ולגלות את ייחודו של הסיפור בעולם המחשבה של החסידות, ומאידך גיסא לעמוד על דמות משותפת לחסידות ולצוּפיות, אותה כינינו בגרסתה החסידית: 'הצדיק הפשוט'.

 

ראובן אוריה הכהן

הספר בוחן באופן מקורי את חידת משיחיות הרממ״ש ואת בשורתה. הוא מראה כי משיחיותו ונביאותו הציבורית-היסטורית הנה פועל יוצר של התודעה המיסטית-חב״דית שלו. תודעה, שתורת האלוהות שלה מרוכזת באינסוף האחדותי הנקרא ׳עצמות ומהות׳ ועומד ביסוד הקביעה: ״קוב״ה, ישראל ואורייתא – כולא חד!״

הספר מוכיח כי תפיסת האלוהות האחדותית של הרממ״ש מחלצת מתוכה בשל הגיונה הפנימי, תהליכים נטורליסטיים ואימננטיים בתיאור של התפתחות וגאולה. ואכן משיחיותו היא תהליך רציונלי, רוחני וטבעי מתחילה ועד גמירא. תהליך שבו מתבטלים היסודות האפוקליפטיים-ניסיים לכל אורך הדרך. לדידו, זוהי הגאולה האחת המובטחת ואין בלתה. היא היוצרת שינוי איכותי בהוויה ההיסטורית-חברתית והתרבותית-לאומית. כל הגותו ומפעלו של רממ״ש היו מתוך תודעה זו, ולשם זיהויו כמשיח בעיני העם והעולם בכללו. ודאותו זו חסרה אך את הסכמת העם וקבלתו, לשם מימושה המלא.

התפיסה האחדותית מביאה לשינוי של המבנים, הדפוסים והמנגנונים שנבנו מדימויים פרסונליים וטרסצנדנטיים החוצצים בין תודעתנו לבין העצמות. בכל הדימויים הפרטיקולריים וההתגלותיים-אפוקליפטיים, וכן בכל אלה שיוצרים היררכיה מהותנית שבין קודש לחול ובין חומר לרוח וכדומה, יחול שינוי ההולם אימננטית את הכוליות האינסופית. שינויים אלה אף מטהרים את האדם והאנושות מהאחיזה האגוצנטרית במציאות ומניעה אותם ליחס חומל וזולתני. כך תיגאל האנושות מהרוע האנושי. בכך ביקש הרממ״ש לגאול את עם ישראל ואחר את העולם כולו מהשפות המעכבות את גאולתו.

חבורות וחיבורים

מעיונים בספרות המוסר הקבלית של חכמי צפת במאה הט״ז

מרדכי פכטר

העיונים המקובצים בספר זה באים להאיר אחדים מן ההיבטים הספרותיים, הביוגרפיים והביבליוגרפיים, כמו גם העיוניים של ספרות המוסר הקבלית שהיא ללא ספק אחד מחידושיו המובהקים של המרכז הרוחני הגדול בצפת במאה הט"ז. ככזאת היא אף היוותה אחד הגורמים העיקריים אשר פילסו את הדרך עבור קבלת צפת במסעה של זו אל ההשפעה המכרעת שנודעה לה על תולדותיה של היהדות למן אותה מאה ועד ימינו אלה.
הטיעון המרכזי של העיונים הללו הוא שחבורות החסידים והמקובלים של צפת היו בית היוצר של הספרות הזאת. בתוככי החבורות הללו נהֶ ֶ גו ונתחברו ספרי המופת שלה, אשר על כן נקרא שמו של הספר שלפנינו – חבורות וחיבורים. מדובר בחיבורים המשקפים נאמנה את אורחות החיים, ההתנסויות והחוויות המיסטיות של מחבריהם שעמדו בראש החבורות האמורות, אשר בתוכן ומתוכן הם פעלו וביקשו להשפיע על המוני בית ישראל.

שורש האמונה הוא שורש המרי
עיונים בקבלה, חסידות ומשנת הרב קוק

מרדכי פכטר

מגמתם של העיונים בששת פרקי הספר היא הבנה נכונה יותר של סוגיות עיוניות מסױמות בחסידות מחד גיסא ובמתנגדות מאידך גיסא כמו גם במשנתו של הרב קוק, הבנה שכמסתבר לא תיתכן כלל, ללא חשיפת מקורותיהן הקבלײם. 

בהבנה זו יוכל הקורא למצוא תשובות לשאלות כגון: הכיצד זה ומדוע חיפשו אנשי האמונה הגדולים, ר' נחמן מברסלב בזמנו והרב קוק בזמנו, מסילות אל ליבותיהם של מי שנחשבו בעיניהם ככופרים הגדולים בתקופתם? היאך הפך הרב קוק את אחת הסוגיות המרכזיות בתורת האלוהות של האר"י, סוגײת עיגולים ױושר, למנוף בחתירתו להציב בפני בני דורו את האידיאל המוסרי של האדם הישר? כיצד הגיעה תנועת המוסר בהתפתחותה הדיאלקטית אל התובנה, שאין להשתית את החינוך המוסרי של האדם על הפסיכולוגיה בלבד אלא יש להוסיף אל זו גם את החכמה, במלוא מובנה של מילה זו, משמע — אף את חכמת הסוד? 

דומה ששאלות אלו עשױות להמחיש היטב את העובדה שהבירורים העיונײם שבפרקי הספר אין ענײנם להישאר נעולים במגדל השן האקדמי של חקר תולדות האידיאות בלבד אלא יש להם נגיעה ברורה לבעיות אקטואליות המעסיקות אותנו – חוקרים, כותבים וקוראים כאחד – בחײנו הממשײם כאן ועכשיו.

עיונים חדשים בחקר החסידות

ציפי קויפמן

ספר זה מציג עיונים חדשים בחקר ההגות החסידית. הוא מכנס אל תוכו עשרים ושבעה מאמרים חדשים ופורצי דרך מפרי עטה של חוקרת החסידות ד"ר ציפי קויפמן ז"ל. במחקרים אלו פורשת המחברת את התיאוריות החדשניות שלה בתורת החסידות החל מראשיתה בחקר נסיעתו של הבעש"ט לארץ ישראל ועד חקר דמותה של ימימה אביטל כצדקת חסידית בת זמננו. לצד מחקרים על דמויות חסידיות כמו הבעש"ט, רבי נחמן מברסלב, ר' זושא מאנופולי ור' ברוך ממז'יבוז', ר' שמחה בונים מפשיסחה, ר' אברהם המלאך ור' יצחק הוטנר נמצא בספר זה דיונים חשובים בנושאים עקרוניים כמו טבילה, לידה ונשים בחסידות.

*

"במאמרה על תמריל, גם כאן אפשר להבחין בזהירות גדולה בניתוח ובהסתכלות שהיא רגישה למורכבת שבנושאי מחקרה, מורכבות שיכולה לפרנס מחקר מרתק. כך, למשל, ראייתה את החסידות המוקדמת כבעלת תכונות הנחשבות לנקביות, והיא גם רואה בר' זושא דמות "נקבית" מבחינת סולם הערכים של החסידות או כאשר היא מדגישה את כפל הפנים של תמריל כאישה שיש בה גם תכונות הנחשבות לגבריות בחברה החסידית. גם תיאורה את ימימה אביטל, דמות משל מורה רוחנית מפורסמת בת ימינו, ודרך פעולתה בתבנית של צדקת חסידית, חורגת ממה שמקובל בחברה המסורתית. אולם, גישתה אינה סוציולוגית, כפי שהיא מדגישה במקומות רבים, אלא הגותית, כיוון שעניינה המיוחד היה בצורות של חיים דתיים בזיקתם לאלוהות, ולא במבנים המוסדיים או ריטואליים כשלעצמם, או במבנים תיאולוגיים מופשטים”.

פרופ' משה אידל, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

רפאל שוח״ט

ספר זה חושף לראשונה את דמותו של הר' חײם מװלוז'ין, ראש ישיבת װלוז'ין המיתולוגי, הישיבה שהפכה לאם כל הישיבות בעת החדשה, מתוך שאלותיהם של תלמיד ישיבתו בשנים האחרונות של חײו. השאלות נוגעות כמעט בכל תחום של החײם היהודײם וחושפות אדם שקול ומלומד, איש הלכה ואיש קבלה, עם חוש הומור ובעל השקפת עולם מגװנת ומעמיקה. עד עכשיו דנו בהגותו של ר' חײם מתוך ספרו נפש החײם בלבד, ספר שנועד להנחיל את התפיסה האמונית ותורנית של ר' חײם. ספר זה, שמקורותיו הוסתרו בתוך ספרים שונים ובכתבי יד שאיש לא עמד על מוצאם וחשיבותם עד היום, מוסיף את הפן היומיומי של ראש ישיבה, ומחנך, איש הלכה, ואיש הגות, הדואג לתלמידיו ולעתיד עמו.

משה חלמיש

בן ל"ב פרקים הוא הספר. חלקו הראשון, המקיף בערך שביעית ממנו, הוא אוסף של (קרוב לשש מאות) פתגמים וניבי לשון שנִ קרו בדרך לימודי בספרות המחשבה היהודית ובאחיותיה (למעטַ ספרות חז"ל). למקצתם צורףֹ דיון קצר במקבילות. חלקו השני הוא מבחר ממאמרים שפורסמו במרוצת כיובל שנים, שלא נס ליחם. מרכזם בשדה הקבלה, וברקע עולם הרוח היהודי. השיתוף זורק אור על אורח החײם היהודי, בעיקר בעת החדשה. במאמרים אלה נערכו עתה מקצת שינױים והוספות, ױש מהם שעובדו מחדש וקיבלו 'פנים חדשות'. ילקוט זה מחולק לשערים: נושאים מן הפולחן הדתי, ערכים הגותײם, ענײני ארץ־ישראל, אישים ושיטות. מקצת המאמרים עדײן לא ראו אור הדפוס (הגם שכבר נמסרו לבימות שונות). רצױ אפוא לעײן במאמרים הנדפסים בילקוט זה, בחינת לישנא בתרא.

דפנא לוין

מזה ארבע מאות שנה שמוצאים עצמם ההוגים והחוקרים במחשבת ישראל מרותקים לדמױותיהם של האר"י הקדוש ותלמידו המובהק ר' חײם ױטאל, מגדולי המקובלים שקמו בעם היהודי. ספר זה מנתח לראשונה בתולדות המחקר את מערכת היחסים יוצאת הדופן אשר נרקמה בין האר"י לר' חײם ױטאל כמערכת בין מורה ותלמיד, מורה החונך את תלמידו לעולמות הרוח והמסתורין ומײעדו לרשת את מקומו. מחקר זה מציע בפתחו ניתוח פנומנולוגי של התהליכים, הרכיבים והנושאים המאפײנים את החניכה אצל המסורות הרוחניות השונות במזרח ובמערב. עם זאת, חניכתו של האר"י הקדוש את תלמידו המובהק ר' חײם ױטאל עומדת במרכזו של חיבור זה כאחד מסיפורי החניכה המופלאים והיותר מפורטים במסורות הרוחניות בעולם בכלל ובמסורת הקבלית בפרט. 

גבריאלה בן שמואל

איך יכול להיות שמבורא מושלם יצאו בריות חסרות ועלובות, ואיך מהטוב המוחלט יצא רוע ענקי כמו זה שאנחנו חװים בהיסטוריה של העולם?

בספר שלפנינו עונה הרב יהודא לאון אשכנזי (מניטו) – מגדולי הוגי הדעות היהודײם בצרפת של המאה העשרים (1922-1996) – על שתי שאלות מפתח אלו של הקבלה באמצעות תמונת עולם ששורשיה טמונים בחביוני השתלשלות אינסוף עולמות רוחנײם שהעולם הגשמי אותו אנחנו מכירים באמצעות חושינו הוא רק קצה הקרחון שלה. הבורא, שהוא הטוב המוחלט, ברא בריאה שתקבל את כל השפע האינסופי שבידו להעניק. אולם טוב אמתי איננו זה המוענק בחינם, אלא זה שמאפשר לצד השני לרכשו בזכות מעשיו. "בנקודה זו אין ספק שהקבלה שונה מכל המסורות האחרות," יסביר הרב אשכנזי, "מאחר שלפיה לא יכול להתקײם מצב של עליה רוחנית הניתנת בחינם. נהפוך הוא: על פי הקבלה, הנשמה חײבת לעבור דרך שלבים והדרגות של עולם התיקון על מנת להפוך את צורת הקיום שמהותה קבלת הישות, לצורת קיום חדשה שמהותה נתינת הישות לאחר. בסופו של דבר, ה"צמצום" והשתלשלות העולמות, הנאצלים והנבראים, כולם מכװנים אך ורק לתכלית אחת: הפיכת הבריאה המקבלת לבריאה מוסרית המחקה את בוראה ולומדת להעניק את השפע האלוהי שהיא מקבלת בחינם ולהעבירו הלאה, שהיא מהות הגאולה״. 

העולם הזה הוא מקום התיקון, ולדידו של הרב אשכנזי, המפעל העיקרי בהיסטוריה הוא המאמץ הקולקטיבי של עם ישראל להוליד זהות מוסרית מושלמת שבכוחה לגאול את האנושות כולה. ײחודיותו של הרב אשכנזי טמונה בראײת המסורת היהשודית כמכלול קוהרנטי, תוך יצירת סינתזה בין יסודות קבלײם, פרשנות מקראית וחשיבה מטאפיזית ואתית, אותם גיבש לכלל תורה מתודית שלמה. 

 

אורנה רחל וינר

בתוך מכלול הנושאים שכתב עליהם ר' משה קורדובירו בספריו החשובים הוא העמיד במקום של כבוד שערים מיוחדים לסודות הניקוד בקבלה ובתורת הסוד העברית. בפרקים אלו עסקה ד"ר אורנה רחל וינר והנגישה אותם לציבור הרחב כיצירה נפרדת בעלת לכידות והקשרים פנימיים. זאת עשתה בעזרת קיבוץ הטקסטים הנדונים והגשתם מנוקדים בלוויית מבואות וביאורים.

ד"ר וינר היא מובילת המחקר האקדמי בחקר הניקוד בזרמים המרכזיים של הקבלה התיאוסופית בימי הביניים בספרד ובמוצאי ימי הביניים בעיר המקובלים צפת. מחקריה הם מלאכת מחשבת בכך שהם מחקרים בינתחומיים, המשלבים במחקר הקבלה ניתוח בלשני פונולוגי של סודות הניקוד של מקובלי ספרד. סודות הניקוד כתובים בשפת המקובלים בלשון קשה, סבוכה ומורכבת ביותר. אף כי הנושאים קשים ומורכבים מאוד מצליחה ד"ר וינר בכישרונה הספרותי להבהיר הבהר היטב את רעיונותיהם. סגנונה הוא מלאכת מחשבת, דבר דבור על אופניו. אין ספק כי מחקריה של ד"ר וינר הם ציון דרך בתולדות המחקר האקדמי על תורת הניקוד של מקובלי ספרד.

רבקה מצנר

מחקר חדשני ויצירתי זה דן במפגש שבין הקבלה ובין הפסיכואנליזה. האם מפגש בין קבלת האר"י לבין התיאוריה הפסיכואנליטית של ביון יכול להאיר באור חדש את המושגים הקוסמיים והנפשיים? ואם כן האם יש לכך השלכות קליניות ויום־יומיות? קבלת האר"י, מיסודו של רבי יצחק לוריא, שנכתבה במאה ה־16, והתיאוריה של וילפרד ר' ביון, פסיכואנליטיקאי בריטי, שחי במאה ה־20, דנות במספר מושגים מרכזיים דומים מפרספקטיבה שונה, האונטולוגית והאפיסטמולוגית בהתאמה. הספר עורך השוואה בין ארבעה מושגים קבליים ופסיכואנליטיים. מתוך בחינת הדמיון והשוני שביניהם מורחבת הבנת המושגים. הם אינם חופפים, אבל דומים ברוח הדברים או במונחים פסיכואנליטיים ב־ state of mind שלהם. ביון ניסה למנוע ממושגיו להפוך לרוויים. ּ למרות זאת, במהלך השנים הגיעו המושגים לרוויה מסוימת באורח בלתי נמנע. ההסתכלות במושגים אלה מנקודת המבט של קבלת האר"י מגלה בהם פנים נוספות, מעוררת השראה, ומאפשרת ריענון של המושגים וחשיבה חדשה עליהם, על המטופלים שלנו, עלינו כמטפלים ובעיקר עלינו כבני אדם. בד בבד, ההיעזרות בכלים הפסיכואנליטיים מאפשרת התבוננות נוספת במושגים הקבליים.

דורית קידר

מה אפשר לעשות כשהמציאות רוויה בתחושות של חרדה תמידית משדים רוחות וליליות הנמצאים בכל מקום בו זמנית? בתנאים שכאלו, יש לעמוד על המשמר באופן קבוע ובעזרת מבחר קמיעות ולחשים, לדאוג לעתיד טוב יותר. לעיתים חמסה אינה מספיקה ויש להתאמץ ולרכוש קערת השבעה.
"מי כתבה קערת השבעה?" הוא מסע מרתק הכולל חמש תחנות, שבכל אחת מהן מורם המסך מעל מלאכת הכתיבה של הנשים שפעלו בעת העתיקה; החל מנשים מסופוטמיות שאחזו בקנה וכתבו בכתב יתדות, דרך נשות האימפריה הרומית שאחזו נוצה וכתבו לטינית בכתב מסתלסל ועד לנשים היהודיות של האימפריה הסאסאנית שאחזו במכחול וכתבו בארמית בכתב מרובע, השבעות על גבי קערות. הספר מסיר את הרעלה שהסוותה שרשרת של נשים פִּלאיות ששלחו ידן בכתיבה ומחזיר אותן אל מקומן הראוי בזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי שלנו.

דורית קידר היא סופרת וחוקרת המתמחה בדת ומגדר. דורית קידר פרסמה את הרומן ההיסטורי "כומיש בת מחלפתא — ביוגרפיה שקרית של אישה אמיתית" (2013) ואת ספר המחקר "לילית השדה היהודית — 1000 שנים של הפרעת אישיות גבולית" (2010). קידר כתבה מבחר סיפורים קצרים שהתפרסמו בכתבי עת בארץ ובעולם.

חשק שלמה הוא אחד הפירושים היותר חשובים שנכתבו על מגילת שיר השירים בתולדות פרשנות המקרא היהודית, המציע פרשנות מהפכנית להבנת סוד האהבה. הוא נתחבר בשלהי המאה ה־ 15 בידי ר' יוחנן אלימנו באיטליה בתקופת הרנסאנס. משמעותה של האהבה, אחריה הוא מחפש, מהדהדת את רוח תקופתו — האהבה הרנסאנסית.

ר' יוחנן אלימנו היה מלומד רנסאנסי מחונן, מקובל יהודי, פילוסוף, פרשן המקרא ואינטלקטואל קוסמופוליטי. טיפוח המדעים לרבות המדעים האוקולטיים, לצד ידענות מופלגת בפילוסופיה היוונית והערבית, בספרות של תקופתו, בקאנון היהודי לרבות בקבלה, מוצאים את ביטויים בפרשנות שהציע לאהבה, כמין מעשה אלכימאי רב הוד בחינת סינקרטיזם רנסאנסי מובהק.

דב שוורץ

ככל תנועה חשובה וגורלית בתולדותיו של עם ישראל אף החסידות לא הופיעה בחלל הריק. האדמו"רים הושפעו ממגמות בהגות היהודית, ועיצבו את תורתם המהפכנית מתוך הסתמכות ישירה ועקיפה על תורות שהתפתחו בראשית העת החדשה.
במקביל הייתה ההגות החסידית בעלת השפעה על רעיונות שהתרקמו בהגות היהודית עד היום. חיבור זה דן בהשפעתם של המהר"ל והיש"ר מקנדיה על החסידות וממשיך לדון
בהשפעת החסידות על הגותו הרחבה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא גם עוקב אחר השפעות פנים חסידיות, ועוסק בהשפעת האדמו"ר הזקן על תורת הגאולה של ר' דובער
שניאורסון, בנו, ועל ר' אהרן מסטרושלה, תלמידו. החיבורמאפשר הבנה מלאה יותר של ההגות החסידית בעבר ובהווה, והוא דן במגוון של תורות חסידיות.

חורחה לואיס בורחס בילה את שנות ילדותו בשיטוטים ובקריאה במעמקי ספרײתו של אביו. היה זה המרחב שבו התפתח פולחן ספרים של חײו ושבו נחרץ גורלו להיות "איש של מילים". אין פלא שדבקה נפשו בכתביהם של המקובלים מיד כאשר נחשף בנעוריו לתורת הסוד של הקבלה, המלמדת על האותיות כמקורו של היקום ועל הספר האלוהי בעל אינסוף רובדי המשמעות.

משה חלמיש

סדר יומו של מקובל הוא מחקר חדשני וייחודי המנתח בסדר כרונולוגי את ההנחיות המרובות הפזורות בין דפי הספרות הקבלית לדרך התנהלותו של אדם בשגרה היומית.
המחבר מציג את קווי המתאר של החשיבה הקבלית העומדת לצד ומעבר לעולם ההלכה, אשר הטביעה את חותמה בליטורגיקה ובפרקסיס היומיומי.
המחבר משרטט את סדר יומו של המקובל באמצעות חמישה תחומים:
א) סדר יום – מהלך חייו השוטף של המקובל; ב) בית הכנסת – התופס מקום חשוב בעולמו הדתי של האדם – ואפיוניו; ג) מערכת התפילה לפי סדר תפילות היום והמועדים; ד) עניינים הקשורים במעשה יומיומי-גשמי מובהק כמו אכילה; ה) החיים במסגרת המעגל המשפחתי.
מחקר זה אינו כולל את החיים המיסטיים הממלאים ימיהם של בני עלייה מועטים באמצעים בלתי שגרתיים.

 

 

מפירוש קבלי לספר תהילים לרבינו יוסף טאיטאצאק

פירוש קבלי לספר תהילים לרבינו יוסף טאיטאצאק בההדרתו של אריה נאמן שהיה ספון וטמון מאות בשנים בכתבי יד, מהווה אוצר בלום ורב ערך בעינייני קבלה, משיחיות, ביקורת הנצרות, זמני קץ, שמיטות, גילגולים ועוד. המחבר ר' יוסף טאיטאצאק [רכ"ז–ש"ז] מגדולי חכמי ספרד, נדד לפורטוגל, ומשם לאיטליה ולבסוף קבע את מקום מושבו בשׂאלוניקי עיר הקודש. איש אשכולות היה ר' יוסף טאיטאצאק ותחומי בקיאותו כללו את ההלכה, הקבלה, האסטרונומיה, המוסר, פרשנות המקרא ופילוסופיה סכולסטית. חיבוריו הקבליים מהווים תעודה מופלאה על תורת הסוד העברית בין דור הזוהר לבין דור מקובלי צפת עיר הקודש, השפעתו על מורי הדרך בתנועה המשיחית השבתאית. חוזה מדינת היהודים בנימין זאב הרצל היה מצאצאיו.

אסתר מלכה

זוהר החלומות: פשר החלומות בספר הזוהר הוא מחקר חדשני ביותר על פשר החלומות בתורת הקבלה ומציג את השיטה הייחודית של הזוהר לביאור חלומות. בין השאלות שנדונות במחקר חשוב זה: מהו מקורו של החלום, האם הוא תולדה של תודעה פנימית של החולם או שמא מקורו חיצוני לאדם, כגון אל, מלאך או שד. היש ערך לחלום, האם חלומות שווא ידברו או שמא טמונים בו רסיסי מידע שיש לאתר ולפרש. במה שונה פרשנות החלום של חכמי העת העתיקה וימי הביניים מפשר החלומות של העידן המודרני. האם ניתן למנוע חלומות או לחילופין לעודד חלימה באמצעות ריטואלים מאגיים. האם רצוי שרק אוהביו של החולם יפענחו את חלומו. במה שונה פרשנות הזוהר את החלום מכל שאר השיטות לביאור החלום שקדמו לו בספרות חז"ל ובפילוסופיה היהודית של ימי הביניים.

משה חלמיש

מחקרים רבים הוקדשו להבנת ערכיה העיונײם של הקבלה החל בעולם האצילות וכלה בעולם העשײה והסטרא אחרא. ברם, מערכת העיון, האידאולוגיה הקבלית, גררה עמה השלכות מעשיות רבות, שהלכו ורבו ביותר למן המאה השש עשרה.

אמת, אמונה וקדושה אוצר בתוכו אוסף מאמרים חלוציים, מעמיקים, דייקנים ופורצי דרך בתחום התרבות היהודית, הקבלה והחסידות מאת ד"ר יורם יעקבסון (2017-1944), מבכירי חוקרי הקבלה והחסידות בדורנו. חמישה שערים נפתחים בספר זה לתיאולוגיה, למוסר, לקבלה ולחסידות של ענקי הרוח של העם היהודי מראשית החדשה ועד ימינו.

אדון הקארמה: קארמה וגלגול בקבלה

דפנא לוין

"אין העולם מתקיים אלא בסוד", אמר ר' אבא בזוהר. הצורך לשלוט באמצעות הידע על מנת להתמודד טוב יותר עם הלא ידוע, עם אי־הוודאות, אולי גם עם המוות, הצורך לדעת את עצמך ולהבין, הם המניעים את המסע האינסופי של האדם אל עבר פיצוחו של סוד הנהגתו של הבורא את עולמו. רק הידע מקרב את חשיפת המסתורין ומעניק עוצמה ושחרור של ממש. זהו מסע הנוגע בשולי גלימתו של האל.

מהדורה שנייה ומתוקנת לסודות הניקוד העברי: שער הניקוד לר' יוסף ג'יקטילה

אורנה רחל וינר

 
 שער הניקוד לר' יוסף ג'יקטילה הוא מאבני היסוד של השיח על סודות הניקוד העברי בתורת הסוד העברית. ד"ר אורנה רחל ױנר נטלה על עצמה לההדיר חיבור זה על פי חמישה כתבי יד, ואף כתבה לו מבואות וביאורים.
בכך היא מנגישה אותו בפני הקהל המשכיל שיש לו ענײן הן בחקר הרעיונות של תורת הסוד העברית לדורותיה והן בחקר תולדות הלשון העברית ודרכי ניקודה. 
לפנינו מהדורה שנייה ומתוקנת של חיבור זה הכוללת לראשונה את איורי האילנות של הניקוד בספירות. 

Yoram Jacobson

The purpose of this book is to arouse the interest of the reader in the great spiritual movements which prevailed in the House of Israel, and even shook it violently from time to time, during the five-hundred years of its recent history, from the expulsion of the Jews from Spain: Lurianic Kabbalah, Shabbatean Messianism, and the Hasidic movement founded by the Baal Shem Tov. These movements are of major importance, not only in the field of abstract contemplation, but also in the arena of historical action.